Pispalan hirsityö

Laadukasta hirsikorjaamista Pirkanmaalla ja lähialueilla

Teemme hirsikehikkojen nostot, suoristukset, paikkaukset, siirrot ja kengitykset Tampereen Pispalasta käsin.

Hirsirakentaminen on pohjoisessa satojen vuosien ajan kehittynyt rakennusmuoto, jonka ylläpitäminen ja kehittäminen on erikoisalaamme.

Oli kyse torpan tai kartanon suurista tai pienistä hirsikorjaustarpeista, ota rohkeasti yhteyttä!

Korjausrakentaminen

Hirsitaloissa vauriot syntyvät usein pitkän ajan kuluessa, mutta huonokuntoinenkin hirsirunko on lähes aina korjattavissa.

Työmme alkaa vaurioiden kartoituksella ja lahoamisen syiden selvittämisellä.

Korjaustyössä vaihdamme tarpeen mukaan vaurioituneet hirret uusiin ja korjaamme lahoamiseen johtaneet syyt. Useimmiten lahoa on hirsikehikon alimmissa hirsissä, johtuen perustusten ja seinien painumisesta maahan, tai alapohjan puutteellisesta ilmanvaihdosta. Tyypillisiä vaurioita ovat vesijohtojen ja viemäreiden ympärille tulleet lahovauriot, vuotavasta katosta johtuvat vauriot väli- tai ulkoseinissä ja ikkunoiden alla, sekä välipohjan ja lattian lämpövuotokohdat.

Käytämme korjauskohteissamme pääasiassa hyvälaatuista kuivaa uutta hirttä. Hirttä veistämme satojen vuosien aikana kehittyneiden hyväksi todistettujen työtapojen mukaan, käyttäen uusimpia työn tarkkuutta ja nopeutta edistäviä laitteita ja koneita. Uudet hirret liitetään vanhaan kehikkoon tarkasti ja tapitetaan huolellisesti puutapein. Varaukset tilkitään kotimaisella pellavaeristeellä. Viimeistelemme hirsipinnat käsin tai koneellisesti.

Teemme tarpeen mukaan myös työmaan muut kirvesmiehen työt, sekä kunto- ja kustannusarviot hirsitöiden osalta.